Εργασίες-Ανακοινώσεις


1. P. Pergantas, A. Tsatsaris, N. Demiris, J.Moraitis, Y. Tselentis. "Spatial predictive model for malaria resurgence integrates entomological, environmental and social data in central Greece". 18o Ευρωπαικό Συνέδριο SOVE Μοντπελιέ, Γαλλία 2012.
2. Pergantas P., Tsifis K., Kamarinopoulos A., Bouras E., Moraitis I. "Validation of field applications during the large-scale mosquito control program in north-eastern Greece". 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΕMCA Βουδαπέστη 12-15 Σεπτεμβρίου 2011.
3. Π.Περγαντάς, Ι. Βουτσινά. "Η καταπολέμηση των κουνουπιών στο Στρυμωνικό Κόλπο". 15o Ευρωπαικό Συνέδριο SOVE Σέρρες 2005.
4. P. Pergantas, J. Moraitis, M. Botzaki. "Mosquitoes surveillance in Rice fields and Wetlands of Greece - Focus on Evros River in Greek-Turkish Boarders".  5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΕMCA Torino 9-13 Μαρτίου 2009.
5. Π. Περγαντάς, Ι. Μωραΐτης, Κ. Τσιφής. "Βελτιστοποίηση εφαρμογών καταπολέμησης κουνουπιών και δάκου μεγάλης κλίμακας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε συστήματα GIS". Συνέδριο ArcGIS Αθήνα Νοέμβριος 2010.
6. Π. Περγαντάς."Το Aedes albopictus και πιθανοί κίνδυνοι για την εξάπλωση του στην Ελλάδα". Το δήγμα 1998.
7. Η.Κιούλος, Γ. Κολιόπουλος, Χ. Τράκα, Π.Περγαντάς, Γ. Σκάβδης, Ι. Βόντας. "Μελέτη Ανθεκτικότητας κουνουπιών της Ελλάδας σε σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση τους". 12 Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Λάρνακα Κύπρος 2007.

Εργασίες-Ανακοινώσεις Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Εργασίες-Ανακοινώσεις Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Εργασίες-Ανακοινώσεις Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates