Καινοτομία


Πρωτοπορούμε συνεχώς εισάγοντας καινοτόμες πρακτικές.

Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε την μελέτη ανθεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων στα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών από το 2006.

Αναπτύξαμε μέθοδο τηλεματικής καταγραφής των δεδομένων ψεκασμού σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ψεκασμού.

Είμαστε η μοναδική εταιρεία στο χώρο της ολοκληρωμένης καταπολέμησης μεγάλης κλίμακας που έχουμε πλήρως εξοπλισμένο ιδιόκτητο εργαστήριο για την ταυτοποίηση των ειδών των κουνουπιών σε επίπεδο είδους με μοριακές μεθόδους (Aedes albopictus , Culex pipiens κ.α).

Καινοτομία Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Καινοτομία Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Καινοτομία Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates