Ερευνητικές δραστηριότητες


Συνεργαζόμαστε με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Δ.Π.Θ., Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α.).

Διαθέτουμε δεδομένα πεδίου για πάνω από 10 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν σε ψηφιακές χαρτογραφήσεις και αναλύσεις, πληθυσμιακές μετρήσεις ακμαίων ατόμων κουνουπιών. Μπορούμε άμεσα και έγκαιρα να συλλέξουμε να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε δείγματα (π.χ. προνυμφών, ακμαίων ατόμων κουνουπιών, υδάτων κλπ) από οποιαδήποτε περιοχή που εκτελούνται έργα καταπολέμησης είτε από την εταιρεία μας είτε από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. έχει αναπτύξει πλήρη πρωτόκολλα για την μοριακή ταυτοποίηση δειγμάτων κουνουπιών που αποτελούν φορείς ασθενειών και τον σαφή διαχωρισμό τους από συγγενικά είδη που ενδημούν στον ελλαδικό χώρο αλλά δεν έχουν συνδεθεί με μεταφορά των αντίστοιχων ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, οι μοριακές μέθοδοι αφορούν την ταυτοποίηση δειγμάτων Aedes albopictus (κουνούπι-τίγρης) που ευθύνεται για το Δάγκειο πυρετό (Dengue fever), καθώς και υποτύπων του είδους Culex pipiens που αποτελούν φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου (West Nile Virus).

Ερευνητικές δραστηριότητες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Ερευνητικές δραστηριότητες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Ερευνητικές δραστηριότητες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates