Εταιρική ευθύνη


Η εταιρεία μας έχει επίγνωση της εταιρικής ευθύνης που πρέπει να διαθέτει όποιος φορέας ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε ακράδαντα στη διάχυση της γνώσης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Απόδειξη αυτού αποτελεί η μέχρι σήμερα συνεργασία μας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Δ.Π.Θ., Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α.).

Παράλληλα, θεωρούμε πως το πιο σημαντικό στοιχείο ενός έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης οργανισμών μεγάλης κλίμακας είναι η πιστοποίηση και τεκμηρίωση των εφαρμογών. Προϋπόθεση προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η πολυεπίπεδη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πεδίου. Η ανάπτυξη από την εταιρεία μας νέων μεθοδολογιών, η χρήση νέων τεχνολογικών συστημάτων (GIS, τηλεματικής) και η εισαγωγή βιομοριακών αναλύσεων (χρωματογραφική ανάλυση υδάτων, μοριακός χαρακτηρισμός ειδών) κατά τις παρεμβάσεις μας αποτελούν παραδείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Εταιρική ευθύνη Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Εταιρική ευθύνη Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Εταιρική ευθύνη Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates