Υλικοτεχνική υποδομή


Η εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή ικανή να εκτελέσει έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβάλλοντος μεγάλης κλίμακας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε στοιχεία εξοπλισμού της εταιρίας:

1. Επαγγελματικά αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου με τετρακίνηση.
2. Επαγγελματικά αυτοκίνητα κλειστού τύπου.
3. Eπιβατικά αυτοκίνητα.
4. Ψεκαστικά συστήματα υψηλής πίεσης υπέρμικρου όγκου (ULV) και εκνεφώσεων (fogger).
5. Eλικόπτερα κατάλληλα για ψεκασμούς.
6. Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μοριακών αναλύσεων.
7. Εξειδικευμένα συστήματα χαρτογράφησης και τηλεματικής (φορητές συσκευές χαρτογράφησης, φορητές συσκευές τηλεματικής αποστολής δεδομένων ψεκασμού και στάθμης νερού σε πραγματικό χρόνο (AVL), GPS, GIS).      
8. Εξοπλισμό πληροφορικής και μηχανοργάνωσης (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές γραφείου, servers, εκτυπωτές, scanner, κ.α.).

Υλικοτεχνική υποδομή Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Υλικοτεχνική υποδομή Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Υλικοτεχνική υποδομή Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Υλικοτεχνική υποδομή Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates