Ανθρώπινο δυναμικό


Στην εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ πιστεύουμε πως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος κρίκος οποιασδήποτε δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο στοιχείο στην εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. προσπαθεί να αναπτύξει καθημερινά τις γνώσεις και τους ορίζοντες εργασίας με απώτερο σκοπό την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό ενσωματώνουμε στα έργα μας σύγχρονες τεχνολογίες και επιστημονική γνώση.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Βιολόγους, Γεωπόνους), που έχουν μεγάλη εμπειρία σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβάλλοντος σε όλη την Ελλάδα. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E.Π.Ε. είναι μέλη διεθνών οργανισμών με ενεργή ερευνητική δραστηριότητα. Παρακολουθούν και συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση τους. Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης και η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας.

Ανθρώπινο δυναμικό Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Ανθρώπινο δυναμικό Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates