Έργα-Συνεργασίες


Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει έργα καταπολέμησης και χαρτογράφησης σε 12 περιφερειακές ενότητες, έξι περιφερειών της Ελλάδας.

Έχουμε εκτελέσει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μελέτη καταγραφής ακμαίων ατόμων κουνουπιών που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και που συμπεριλάμβανε πάνω από 100 δειγματοληπτικούς σταθμούς παγίδων διοξειδίου του άνθρακα και ειδικών φερορμονικών παγίδων για το Aedes albopictus (κουνούπι τίγρης) σε 14 περιφερειακές ενότητες της χώρας μας, από τον Έβρο έως τη Μεσσηνία.

Έχουμε σχεδιάσει, αναλάβει και εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα διαχείρισης σε πολλούς νομούς της χώρας με δράσεις όπως : υλοποίηση οικολογικής χαρτογράφησης, μελέτες ανθεκτικότητας σε χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα, δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και εντοπισμού των εστιών ανάπτυξης και αναπαραγωγής κουνουπιών, μέθοδο επιτήρησης αεροψεκασμού και από εδάφους ψεκασμού σε πραγματικό χρόνο.

Έργα-Συνεργασίες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Έργα-Συνεργασίες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Έργα-Συνεργασίες Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates