Πεδία δράσης


Η εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των έργων αυτών έχουμε εκτελέσει έργα διαχείρισης κουνουπιών και δάκου μεγάλης κλίμακας, χαρτογραφήσεις περιαστικών, αστικών, αγροτικών και φυσικών εκτάσεων, εντομολογικές μελέτες ανθεκτικότητας, πληθυσμιακές μελέτες, μοριακά διαγνωστικά τεστ, πρακτικές ανάλυσης δεδομένων που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, ψηφιοποιήσεις χαρτών με δημιουργία βάσεων δεδομένων κ.α.

Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. καινοτομεί και προσπαθεί να αναπτύξει τεχνογνωσία σε θέματα βιολογίας οικολογίας και ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην προσπάθεια μας αυτή ενσωματώνουμε σύγχρονες τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους σε εργασίες πεδίου.

Η μακρόχρονη δραστηριοποίηση της εταιρείας ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. με την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης και καταπολέμησης κουνουπιών, καθώς και η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα εκπόνησης και ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους μελετητικού αντικειμένου που άπτεται θεμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η συμμετοχή της εταιρείας ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. σε ερευνητικά έργα καθώς και η για πάρα πολλά χρόνια συντονισμένη προσπάθεια μας στην ανάπτυξη και καινοτομία στο χώρο της καταπολέμησης αποδεικνύουν τη δυνατότητα της εταιρείας μας να ανταπεξέλθει με επιτυχία στην επικαιροποίηση μελετητικών δεδομένων.
 

Πεδία Δράσης Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Πεδία Δράσης Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Πεδία Δράσης Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates