Ημερίδα για τον Ασωπό

05 Μάρ 2012 • Περιβάλλον

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε ημερίδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα “Ασωπός, 2 χρόνια μετά”. Την συνάντηση χαιρέτισε με ομιλία ο υπουργός κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σκοπός της ημερίδας ήταν η αναφορά στα έργα που έχουν γίνει για την ευαίσθητη περιοχή του Ασωπού ποταμού και η μελλοντικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει το υπουργείο για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Στην διάρκεια των παρουσιάσεων δεν ήταν λίγες οι στιγμές όπου υπήρξε ένταση μεταξύ των ομιλητών και του ακροατηρίου. Οι διαφορές που υπήρξαν συνοψίζονται σε διαφωνίες για την πορεία των έργων, σε γραφειοκρατικά θέματα και σε μελέτες που έγιναν ή θα γίνουν στην περιοχή.
Το επιμελητήριο Βοιωτίας εκπροσώπησε ο κ. Περγαντάς Παναγιώτης ο οποίος και παρουσίασε την θέση του συλλόγου στο θέμα του Ασωπού ποταμού. Προτάθηκαν λύσεις και κατευθύνσεις που άμεσα πρέπει να ακολουθήσει το υπουργείο και η τοπική κοινωνία ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της μόλυνσης και να επέλθει η οικιστική και βιομηχανική αναβάθμιση της περιοχής.


SSL Certificates