Έλεγχος ψεκασμών.

19 Μάι 2011 • GIS-Τηλεματική

Κατά την διάρκεια του αιώνα που διανύουμε, η βιομηχανική επανάσταση έφερε την χημεία στο προσκήνιο της γεωργικής καλλιέργειας. Με την ανάπτυξη, διάθεση και εφαρμογή χημικών προϊόντων, εκτοξεύθηκε η παραγωγή στα ύψη και ταυτόχρονα μειώθηκε το κόστος αυτής. Επιπλέων η χρήση χημικών επεκτάθηκε και σε τομείς υγειονομικού ενδιαφέροντος τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιώτες προς βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (καταπολέμηση κουνουπιών). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η εφαρμογή ελεγχόταν αποκλειστικά και μόνο από τον ψεκαστή. Έτσι, ουδέποτε είχαμε αντικειμενική καταγραφή δεδομένων ψεκασμού καθώς και τα αποτελέσματα αυτού ήταν συνεχώς μεταβλητά. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό τείνει να αλλάξει. Η ανάγκη για έλεγχο καταλληλότητας των τροφίμων, υπολλειματικότητας των σκευασμάτων, νομική κάλυψη του ψεκαστή, προστασία του περιβάλλοντος, ανάλυση δεδομένων κ.α., έχει ωθήσει οργανισμούς ανά τον κόσμο να αναπτύξουν μεθόδους ελέγχου και καταγραφής των ψεκασμών είτε αυτοί γίνονται από αέρα είτε από εδάφους. Πάνω σε αυτά τα γεγονότα που καταγράφονται, δυστυχώς για άλλη μία φορά εκτός Ελλάδος και όχι εντός των τειχών, η εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. πρωτοπορώντας, ανέπτυξε ένα υλικολογισμικό σύστημα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευσης των δεδομένων ψεκασμού μεγάλης κλίμακας. Για πρώτη φορά λοιπόν και πριν από 2 χρόνια είχαμε ψεκασμό υπό πλήρη έλεγχο στον Ελλαδικό χώρο. Το όλο σύστημα καταγράφει την θέση του ψεκασμού και την ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. Η ανάλυση των δεδομένων του ψεκασμού σε ύστερο χρόνο μπορεί να μας δώσει νέα στοιχεία για την βελτίωση των μελλοντικών επεμβάσεων. Επιπλέον όλες οι μέθοδοι καταγραφής των επεμβάσεων μεγάλης κλίμακας σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν αξιόπιστο και αδιάβλητο τρόπο ελέγχου αυτών. Η ανάπτυξη του εγχειρήματος εμπλέκει την βιολογία με τις τεχνολογίες GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών), GPS (παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης) και GSM (παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών). Όταν λοιπόν, μία διαδικασία ψεκασμού μεγάλης κλίμακας φιλτράρεται από όλες τις παραπάνω παραμέτρους δεν μπορεί, παρά μόνο να βελτιωθεί και να τεκμηριωθεί. Αποτελεί άρα υποχρέωση όλων όσων ασχολούνται με εφαρμογές μεγάλης κλίμακας να εφαρμόσουν παρόμοια εργαλεία καταγραφής ψεκασμών και να επανεξεταστεί ο τρόπος και το κόστος κάθε τέτοιας εφαρμογής από τους δημόσιους φορείς.

SSL Certificates